Đôi mắt khỏe đẹp

Làm sao để có đổi mắt khỏe và đẹp? Bạn có biết Nhật là nước có dân số già đông nhất và rất ít người phải đeo kính không, bí kíp nào người Nhật có đổi mắt khỏe mạnh như vậy?